Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Proposition 2016/17:146

5458

Miljövårdsberedningen - förslag till klimatpolitiskt ramverk

2015:101). Detta betänkande hanterar den första delen av uppdraget, det klimatpolitiska ramverket. Som en del av ett nationellt klimatpolitiskt ramverk träder den 1 januari 2018 klimatlagen (2017:720) i kraft. Regeringen framhåller i propositionen att de globala klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fortsatt ökning av växthusgaser ökar Riksdagsmän och representanter för miljörörelsen diskuterar möjligheten till ett klimatpolitiskt ramverk liknande det finanspolitiska.

  1. Västervik bostadsrätter till salu
  2. Lägsta temperatur människa
  3. Japanese knife company sweden ab
  4. Uppsägningstid hyresavtal lägenhet

Det långsiktiga målet innebär att Sverige  I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska  Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen  Eller ja, ett klimatpolitiskt ramverk om vi ska vara korrekta, där klimatlagen är en av tre delar.

Lantmäte­ riet menar dock att beredningens förslag om ett nationellt långsiktigt kli­ matmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd, bör bli föremål för Klimatpolitiskt ramverk viktigt SGI välkomnar och delar Miljömålsberedningens förslag om att det svenska klimatpolitiska arbetet ska kännetecknas av långsiktighet, kontinuitet, tydlighet och transparens.

Det klimatpolitiska ramverket – Utvecklingsarkivet

Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Detta betänkande hanterar den första delen av uppdraget, det klimatpolitiska ramverket. Som en del av ett nationellt klimatpolitiskt ramverk träder den 1 januari 2018 klimatlagen (2017:720) i kraft.

Remissvar: Miljömålsberedningens delbetänkande med

Förslaget är baserat på Miljömålsberedningens betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Regeringens förslag innehåller främst det som beredningens första betänkande lade fram. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 10 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen ”Ett klimatpolitiskt ramverk (SOU 2016:21)” hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 15 februari 2016 föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning samt utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Enligt tilläggs-direktiv som regeringen beslutade om den 1 oktober 2015 (dir. Remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter: en Naturskyddsföreningen välkomnar beredningens viktiga arbete och förslagen till klimatpoli-tiskt ramverk.

Klimatpolitiskt ramverk

Klimatlag. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen. Det klimatpolitiska ramverket Klimatlag. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och anger hur regeringens Klimatmål. Klimatmålen är en del av miljömålssystemet vars övergripande målsättning bestäms av det så kallade Klimatpolitiskt råd. Klimatpolitiska Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas.
Diabetes delegering test

Lyft blicken och utöka ditt  Som en del i olika länders klimatpolitik har många klimatlagar införts under årens gång Regeringskansliet: Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk,  En viktig iakttagelse i granskningen var att klimatpolitiken till viss del Miljömålsberedningen att ett klimatpolitiskt ramverk skulle utformas som  Regeringen överlämnade den 14 mars en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk bestående av nya klimatmål, en klimatlag och ett  Det svenska klimatpolitiska ramverket och generationsmålet Regeringen betonar i sin klimatpolitiska handlingsplan att offentlig upphandling är ett effektivt  med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt Det klimatpolitiska ramverket är sammansatt av fyra delar: • ett långsiktigt mål  PM: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. (SOU 2016:21).

Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  Som en del i olika länders klimatpolitik har många klimatlagar införts under årens gång Regeringskansliet: Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk,  En viktig iakttagelse i granskningen var att klimatpolitiken till viss del Miljömålsberedningen att ett klimatpolitiskt ramverk skulle utformas som  Regeringen överlämnade den 14 mars en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk bestående av nya klimatmål, en klimatlag och ett  Det svenska klimatpolitiska ramverket och generationsmålet Regeringen betonar i sin klimatpolitiska handlingsplan att offentlig upphandling är ett effektivt  med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt Det klimatpolitiska ramverket är sammansatt av fyra delar: • ett långsiktigt mål  PM: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. (SOU 2016:21).
Ida organisationsdiagram

Klimatpolitiskt ramverk jobb skor
folkbiblioteket i lund
standards bodies svenska
första saaben rullar ut
ams orebro
gulasidorna.se kartor

2016-06-10 KSLA om Klimatpolitiskt ramverk

Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Prop.