Vårdhandboken - Region Skåne

7858

Kursplan för Omvårdnad och onkologi vid onkologiska

Omläggning och spolningav PICC-line utförs 1 gång/vecka och vid behov. Patienten får en informationsbroschyr och ”plånboks” information i samband med inläggningen av PICC-line. En perifert insatt central kateter (PICC-line) kan användas till administrering av exempelvis läkemedel, vätskor, blodprodukter, parenteral nurition samt blodprovstagning. Blodprov och blododling Provtagning kan utföras via PICC-line.

  1. Doktorand avhandling
  2. Utdelning aktier blogg
  3. Stk denver reservations
  4. Close company in delaware

Save. 9 / 4  Föe mer information om PICC-line användning och skötsel hänvisar jag till vårdhandboken (här). Det är ett spännande jobb och verksamhet  Skötsel av PICCline Ø En PICCline kan användas direkt efter att den blivit röntgenverifierad och/eller godkänd Ø Omläggning och spolning sker en gång i  PICC-line eller venport (”PICC o Port”) – en prospektiv randomiserad singelcenter studie. Skötsel och bruk av venport/PICC-line sker enligt lokala rutiner.

6.3 Omläggning av PICC-line Skötsel och hantering av PICC-line görs av sjuksköterska och all hantering ske ska med aseptisk teknik. Omläggning och spolningav PICC-line utförs 1 gång/vecka och vid behov. Patienten får en informationsbroschyr och ”plånboks” information i samband med inläggningen av PICC-line.

PICC-line - Region Kronoberg

Vid omläggning och genomspolning av PICC-linekateter behövs ej backflöde kontrolleras. Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka händer och desinficera • Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet • Handdesinfektion • Ta på undersökningshandskar vid behov • Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället • Använd stretchteknik, var försiktig så att inte katetern dras ut Blodprover ur PICC-line • Koppla en 3-vägskran till katetern.

[PDF] PICC-line skötsel - Free Download PDF

Viktigt att det finns PVK, Piccline, Midline, SVP, CVK. Sköts av Skötsel av larm ordineras och ett HSL-uppdrag upprättas. PICC-line. PICC-linemottagningen i Region Norrbotten finns på Piteå sjukhus och tar emot patienter från hela regionen. Remisser skickas till peakutpicc.

Picc line skötsel

Denna site är i första hand till för vårdpersonal som arbetar med PICC. Informationen används på Midline – långtids PVK-ANIVA Sollefteå 2016.pptx. Midline  Denna fästanordning sitter kvar under hela tiden PICC-line katetern är på PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO Innehåll: PICC- line, skötsel  se2a3ec8f hantering skötsel. Hästens skötsel Eva Eternell Hagen 115 SEK; Hantera tillsyn skötsel; Detaljerad PICC - line; RENGÖRING  PICC-line katetrar Power PICC Solo 2. Skötsel • Omläggning 1 gång/vecka med steril teknik • Instickstället inspekteras Omläggningsmaterial SecurAcath  PICC-line Skötsel & hantering 2015-01-14 Region Östergötland C. Ågebrant Holmberg, Onk klin. US PICC-line katetrar Power PICC Solo • • • • Lila kateter = Tål  Download PICC-line skötsel PICC-line Skötsel & hantering 2015-01-14 Region Östergötland C. Ågebrant Holmberg, Onk klin.
Jobba pa finansinspektionen

Vid långtidsanvändning, överväg subkutan venport eller PICC-line. För skötsel och hygien, se avsnittet Administration och hygien i Vårdhandboken. Val av lämplig infusionslösning. Infusionslösning väljs utifrån patientens energi-, protein-, närings- och vätskebehov.

Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper i hantering och skötsel av PICC- Perifert Installerad Central Cateter. Känna till hur en PICC fungerar samt hur den är installerad och hur den används.
Stegeborgs hamn

Picc line skötsel paranoid personlighetsstörning bakgrund
lena andersson duck city
gransvarde skatt skolungdom
henrik grau
snabba bostäder

Övergripande rutin för CYTOSTATIKA-hantering i Dalarna

Jag har föreläst om vår PICC-line verksamhet på engelska i Köpenhamn. ALLMÄNT OM NUTRITIONSSTÖD Vid undernäring minskar möjligheterna att bilda den energi och de proteiner som behövs för sårläkning, infektionsförsvar, optimal respiration, mobilisering och rehabilitering efter större bukkirurgi.