Untitled - Region Jämtland Härjedalen

8513

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande

Sammanträdesdatum. Sida. 2011-05-09. 2. Ordförandes signatur. Justerare signatur.

  1. Meriterande betydelse
  2. Eva sandell
  3. Eset nod32 licensnyckel
  4. Peabody ma
  5. Pilotforeningen

Ordinarie årsstämma 2019-04-03 kl 18.30 Ribbingsgården Närvaro enligt närvarolista som bifogas till protokollet. Ett protokoll ska även sammanfatta vad som sägs och vilka beslut som är tagna på mötet. Besluten i ett protokoll är bindande. Provade att lägga upp personer enligt din instruktion och det som händer är att person nummer två, alltså justerarens, namn hamnar på en sida två av årsstämmoprotokollet. Det dyker upp en flik 1 och 2 precis ovanför det vita arket och om du klickar på sidan två så står justerarens namn där. På årsstämman fattar aktieägarna beslut enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämman ska enligt huvudregeln hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

eventuellt val av vilken styrelseledamot som ska vara justerare (justerare väljs endast om styrelsen består av fler än en ledamot) de beslut som styrelsen tar under mötet underskrifter av ordförande och eventuell justerare. På Lexly använder vi cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse.

Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 11 (34) § 131 Dnr 2021-00182 Ombud till årsstämma i Växjö & Co Ideell förening 2021-04-06 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Arbetsutskottet utser Jon Malmqvist (KD) till Växjö kommuns ombud vid årsstämma i Växjö & Co Ideell förening 2021-04-06. 2.

Protokoll-årsstämma-20190528.pdf - Bostadsrättföreningen

556179-8520 den 19 april 2018 Blenda View, Lindholmspiren 7A, plan 7, Göteborg . Närvarande aktieägare Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet .

Justerare årsstämma

LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta Årsstämma Hemsida: www.uppsala.hsb.se/57serenaden/ Stämmoprotokollet i original finns tillgängligt efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Vård 1771

Dokumentet är undertecknat av: Kiran Katpadi Bhat (19680810XXXX) Justerare. 8 4 Val till två justerare (tillika rösträknare).

2020 — Justerare: Maria Renfors (M).
Komvux vänersborg bibliotek

Justerare årsstämma vallentuna kommun telefon
demokratier i varlden
referenser cv eller personligt brev
varningssignaler utbrandhet
byta revisor aktiebolag

Årsmötesordlista - Funkibator

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833 Förslag till dagordning vid årsstämma i Klövern AB (publ) i Kista, Stockholm tisdag 20 april 2010 kl 16.00. Stämmans öppnande 1.