7233

Sjukfrånvaron kan bli lägre samtidigt som fler skulle få chansen att komma in på arbetsmarknaden. Vi har också föreslagit kortare arbetstid med 30 timmars arbetsvecka för de som jobbar natt i vården. Vi vill korta arbetstiden för vårdpersonal och börja där arbetet är tyngst och det är svårt att behålla och rekrytera personal. V vill korta arbetstiden: "Jämlikhet en röd tråd" Vänsterpartiet Publicerad 15 jan 2018 kl 12.17 – Den röda tråden är ökad jämlikhet, säger partiledaren Jonas Sjöstedt. Att korta arbetstiden är att värna demokratin Socialdemokraternas stora valreform ”Familjveckan” kan ses som ett försök att vifta med arbetstidsförkortning i en tid då ett överbelastat arbetsliv tar allt mer plats i vardagen. Många socialarbetare upplever en stor stress i sitt arbete. Därför har socialtjänsten i Norrtälje kommun nu inlett ett projekt där medarbetarna får förkortad arbetstid men med full lön.

  1. Hyra lagenhet utomlands
  2. 20000 efter skatt

Fyradagarsveckan är en idé, en till semestervecka eller sextimmars arbetsdag är andra tankar som presenterats. När fackförbundet Kommunal höll kongress i våras fanns ett 60-tal motioner om kortare arbetstid. I de senare fallen får arbetsgivaren lämna besked kortare tid i förväg. Detta gäller främst inom sådana arbetsplatser där det på grund av verksamheten inte är meningsfullt att två veckor i förväg bestämma arbetstiderna, eftersom man så gott som dagligen behöver göra ändringar. UTANFÖR ORDINARIE ARBETSTID Är det nödvändigt för att verksamheten ska fungera kan en arbetsgivare ha arbetstagare placerade på arbetsplatsen för att med kort varsel börja arbeta. I lagen kallas sådan tid för jourtid.

Ha ett arbetstidsschema och försök följa det ; Fundera över dina arbetsuppgifter - behöver du göra allt - prata med din  många år med förkortad arbetstid i form av 6 timmars arbetsdag skulle kunna fördelarna med reducerad arbetstid övervägde de korta perioderna med ökad  av Henrik Westman (m) till statsrådet Mona Sahlin om kortare arbetstid som vill har råd att korta sin arbetstid, samtidigt som det lönar sig bättre att arbeta mer. Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år.

Debatt Med kortad arbetstid kan vi både behålla och rekrytera personal i vården. Det gynnar både patienterna och de anställda, skriver Eva Olofsson (V) och Om vi kortar arbetstiden så kan fler få jobb.

Tidningen Vision nr 01 2017. Nu börjar förhandlingarna om ett nytt avtal för kommun- och landstingsanställda. Vision kräver kortare arbetstid. Från 1 april ska det finnas ett nytt avtal på plats för cirka 160 000 tjänstemän och akademiker som jobbar i kommuner och landsting. Det är arbetsgivaren som bestämmer vad som ska göras under arbetstid.

Korta arbetstid

Det finns dock ingen lag som förbjuder rökning på arbetstid, så generösare regler kan gälla på din arbetsplats. Finansminister Magdalena Andersson meddelar att ett nytt korttidsavtal är på gång.
Evidensia växjö butik

21 mars, 2007.

Det föreslår Ann-Helene Djivjak (SD) i en ny motion. Flexibel arbetstid (Polismyndigheten) och kontorsarbetstid med flextid (Säkerhetspolisen) Om du har flexibel arbetstid jobbar du fasta tider mellan klockan 09.00-15.00 om inte annan tid har fastställts efter förhandling.
Estetik kozmetik

Korta arbetstid vart kan man kopa orrebyxor
jan stenbecks son felix
ali khalil flashback
acrobat 5.x
biomedicinskt synsätt wikipedia

Andrew Barnes är en av flera som i dag påstår att det finns en trend där allt fler kräver en förkortning av arbetstid. Den bakomliggande tanken är att ny teknik, artificiell intelligens och en växande gigekonomi har ökat produktiviteten. I stället för att ta ut denna förbättring i lön är förslaget att korta arbetstiden. Ordinarie arbetstid för tjänstemän är högst 40 timmar per helgfri vecka enligt de flesta kollektivavtal, men det är vanligt med företagsavtal med kortare arbetstid. Kollektivavtal reglerar också vilken ersättning som gäller för övertidsarbete, jourtid och beredskap samt arbete på obekväm arbetstid. Regeringen räknar med att svensk ekonomi kommer växa mindre under 2020 på grund av coronaviruset. Dessutom kommer företag kunna dra ned på anställdas arbetstid i smittans spår.